Water.Wandel.Wereld

Het Grenspark Maas-Swalm-Nette is als wandelgebied bijzonder aantrekkelijk voor dagtoeristen en korte vakantiegangers. Als geen ander park wordt het Grenspark Maas-Swalm-Nette door water gekarakteriseerd. Met de Niers, de talrijke meren, beken en broekbossen hebben de naamgevende rivieren Maas, Swalm en Nette het bijzonder mooie landschap van het park gevormd.
Met het INTERREG IVA project "Water.Wandel.Wereld" werden de waterlandschappen van het Grenspark centraal gesteld. Voor wandelaars werd een bijzonder mozaïek van hoog kwalitatieve wandelroutes door het waterrijke landschap gecreëerd. Het keurmerk Premiumwandelroute garandeert de wandelaars, een fraaie wandelroute met bijzondere recreatieve mogelijkheden. De aan het Water.Wandel.Wereld-netwerk aangesloten horeca en toeristische bedrijven bieden wandelaars ruimte voor ontspanning onder het genot van goede producten uit de streek.

www.wa-wa.we.eu


Projectpartners
Bij het project waren de gemeenten Leudal, Roermond, Roerdalen en Maasgouw en de waterschappen Peel & Maasvallei en Roer & Overmaas als Nederlandse partners en het Duitse Naturpark Schwalm-Nette als Duitse partner en vertegenwoordiger van de Duitse districten Viersen, Kleve und Heinsberg betrokken. Het D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette is verder bij de coördinatie van het project betrokken.

Links:
Homepage
www.wa-wa-we.eu

Gemeente Leudal
www.leudal.nl

Gemeente Roermond
www.roermond.nl

Gemeente Roerdalen
www.roerdalen.nl

Gemeente Maasgouw
www.gemeentemaasgouw.nl

Waterschap Peel & Maasvallei
www.wpm.nl

Waterschap Roer & Overmaas
www.overmaas.nl

Naturpark Schwalm-Nette
www.npsn.de

D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette
www.grenspark-msn.nl


Subsidie
De totale kosten van het project Water.Wandel.Wereld bedroegen 435.000,00 €. Het project werd in het kader van het INTERREG IV A programma van de euregio rijn-maas-noord gesubsidieerd (50 %) uit middelen van het Europese Fonds voor de Regionale Ontwikkeling (EFRO). De provincie Limburg en de deelstaat Noordrijn-Westfalen droegen elk 15 % als cofinanciering bij. De resterende middelen (20%) werden door de projectpartners opgebracht. Het project werd begeleid vanuit het programmamanagement van de euregio rijn-maas-noord, de provincie Limburg en het Land Noordrijn-Westfalen.

Links:
www.deutschland-nederland.eu
www.euregio-rmn.nl
www.wirtschaft.nrw.de
www.limburg.nl
www.goml.nl


Activiteiten

Onderzoek wandelwegen
Aan Duitse zijde werd reeds in 2008 een vooronderzoek uitgevoerd, gezamenlijk gefinancierd door het Duitse Naturpark Schwalm-Nette en het Grenspark Maas-Swalm-Nette. Om er een grensoverschrijdend project van te maken, was het noodzakelijk in het kader van dit project de potentiële Nederlandse wandelwegen nog nader te onderzoeken.

Coördinatie en scholing scouts
Een ploeg van locale scouts werd aan het begin van het project opgeleid om als contactpersoon de projectactiviteiten en de ontwikkeling van de Premiumwandelroutes te begeleiden. Deze scouts adopteerden dan de afzonderlijke Premiumwandelroutes en beheren deze in opdracht van de gemeenten.

Routestructuur
De Premiumwandelroutes lopen over bestaande wegen en paden. Waar noodzakelijk zijn in het kader van het project aanpassingen gemaakt.

Infrastructuur rustplaatsen
Langs de routes werden tafels en zitbanken aangebracht, zodat wandelaars regelmatig kunnen pauzeren.

Certificatie
Met de certificatie (door het Duitse Wandelinstituut) werden de bijzondere waarden van de Premiumwandelroutes geattesteerd en opgenomen in een netwerk van Premiumwandelroutes wat een bijzondere bijdrage levert aan de bovenregionale marketing van de routes.

Marketing
In het begin werd een keurmerk met een logo ontwikkeld. Voor ieder Premiumwandelroute werd een flyer ontwikkeld met daarin een overzichtskaart en een beschrijving van de weg. Verder werd een algemene folder gemaakt met een overzicht over alle Premiumwandelroutes. Met een internetpagina wordt over het project geïnformeerd en de kaarten kunnen gedownload worden.

Samenwerking met horeca en het bedrijfsleven voor recreatie en toerisme
Horeca bedrijven/bedrijfsleven voor recreatie en toerisme langs de Premiumwandelroutes werden vanaf het begin betrokken bij het project, dit om een identificatie met het project te realiseren. Als premiumpartner werden ze genoemd in de flyer kregen ze een bord met het logo van de Premiumwandelroute en worden daardoor als netwerk bedrijf herkend.


activiteiten