Edelhert Kansrijk van Reichswald tot Meinweg

Het Nederlands-Duitse-Grenspark Maas-Swalm-Nette was projectcoördinator van het project “Edelherten binnen de robuuste verbinding Reichswald Meinweg”. Doel van het project was een nadere uitwerking van de besluitvorming van de provincie Limburg om de kansen voor een grensoverschrijdend leefgebied voor grote zoogdieren nader te onderzoeken en daartoe aanbevelingen te doen.


Zowel in Nederland als in Duitsland is het edelhert benoemd tot doelsoort voor functionerende ecologische verbindingen. Vanwege de ligging van de ecologische verbindingszones in de provincie Limburg zijn de relaties met de aangrenzende Duitse (natuur)gebieden relevant. Vandaar dat het project vanaf het begin in samenwerking tussen Nederlandse en Duitse partners grensoverschrijdend is uitgevoerd.


Het onderzoek is tot stand gekomen dankzij de financiële ondersteuning van de toenmalige Directie regionale Zaken Zuid (MIN LNV), het Duitse Ministerie voor milieu, natuurbescherming, landbouw en consumentenbescherming (MKULNV NRW), de provincie Limburg, Staatsbosbeheer Regio Zuid en de Stichting het Limburgs Landschap.
Als resultaat van het projectonderdeel inventarisatie en onderzoek is het het rapport “Edelhert Kansrijk van Reichswald tot Meinweg/ Rothirsch Chancen von Reichswald bis Meinweg” gepubliceerd. Het rapport kwam tot stand in samenwerking met Alterra WUR, Directie regionale zaken Zuid (Ministerie LNV), de Forschungstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung en het Regionalforstamt Niederrhein (beiden Landesbetrieb Wald und Holz van de deelstaat NRW), gemeenten Venlo en Roerdalen, Kurstjens ecologisch adviesbureau, Staatsbosbeheer Regio Zuid en de Stichting het Limburgs Landschap


Het rapport geeft de resultaten van het grensoverschrijdend onderzoek naar de ecologische mogelijkheden en kansen voor edelherten in de Verbindingszonen Schinveld-Mook weer. De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn:
- De kwaliteit van natuur en landschap in de Maasduinen en het Grenspark Maas-Swalm-Nette is dusdanig dat er nu al duurzame populaties edelherten zou kunnen leven.
- Vanwege het ontbreken van ecologische verbindingen naar de dichtstbijzijnde leefgebieden is spontane vestiging niet mogelijk.
- Dit betekent dat edelherten alleen door actieve herintroductie in deze gebieden kunnen terugkeren.
- Het gebied De Meinweg is volgens het onderzoeksrapport daarvoor de meest geschikte locatie.

Terugkeer van het edelhert biedt niet alleen kansen voor de verbetering van de ecologische kwaliteit van het Grenspark maar tevens voor een sterke duurzame toeristisch-recreatieve impuls.

Het rapport is als pdf-bestand downloadbaar onder:
http://www.naturpark-msn.de/download/2008_12_16_rapport_Grenspark.pdf


Fotos: K. H. Ganser, H. Kampf, G. Kurstjens, K. Middeljans


activiteiten