Terugblik

In Duitsland omvat het begrip “Natuurpark” een bestuurlijk samenwerkingsverband binnen een regio met karakteristieke landschappen en natuurgebieden die een hoge mate aan diversiteit vertonen en een belangrijke functie voor de recreatie vervullen.

Aangezien het woord “Natuurpark” in Nederland een geheel andere betekenis heeft, spreken we aan de Nederlandse zijde liever van Grenspark. Het Grenspark Maas-Swalm-Nette is het eerste Grenspark langs de Nederlands-Duitse grens.


Reeds in 1977 werd door de regeringen van het Land Nordrhein-Westfalen en Nederland het sinds 1965 bestaande natuurpark Schwalm-Nette in Duitsland, ten oosten van de grens tussen Venlo en Roermond, uitgebreid tot een grensoverschrijdend park. Een adviescommissie werd opgericht om de grensoverschrijdende activiteiten te coördineren.

Met de oprichting van een grensoverschrijdend openbaar lichaam als bestuurlijk samenwerkingsverband per 1 juni 2002, kreeg de Nederlands-Duitse samenwerking in de regio Midden-Limburg en de daaraan aangrenzende regio’s Viersen, Heinsberg en Kleve tot Mönchengladbach een nieuwe stimulans.


Het Grenspark Maas-Swalm-Nette wordt bestuurd door een algemeen bestuur bestaande uit bestuurders van de 7 deelnemende Nederlandse gemeenten Beesel, Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen, Roermond, Venlo en het Duitse Naturpark Schwalm-Nette.

De actuele voorzitter is wethouder Wim van der Beucken van de gemeente Venlo, zijn plaatsvervanger is de Dezernent van de Kreis Viersen Andreas Budde.

Leden van het Algemeen Bestuur