People2People Project Cultuurhistorische route tussen Beesel en Brüggen

De gemeenten Beesel en Brüggen hebben een grensoverschrijdende cultuurhistorische route ontwikkelt, die de twee gemeenten met elkaar verbindt.
Daarbij staan de cultuurhistorische bijzonderheden van deze grensstreek centraal en werden voor bezoekers toegankelijk gemaakt. Weet je b. v. waar de Romeinse weg langs Brüggen verloopt? En kent iedereen de schans in Reuver uit de 16e eeuw, waar men een gigantische uitzicht over het Maasdal heeft? In het landschap zijn veel relicten verstopt die het verhaal van het verleden kunnen vertellen.


De Plaatselijke Heemkundeverenigingen Maas- en Swalmdal uit Beesel, de Heimatfreunde Bracht en de Heimatfreunde St. Peter Born hebben bij de inventarisatie van de cultuurhistorische plaatsen ondersteunt. De route word in een boekje beschreven en is bij de plaatselijke VVV's verkrijgbaar. Folders geven uitleg over de route en het boekje. Er werden locale gidsen geschoold om per fiets of te voet groepen langs de route te leiden en om op scholen jongeren nieuwsgierig te maken over de cultuurgeschiedenis van hun regio.


Het project TRAP Route Brüggen-Beesel werd in het kader van het INTERREG IV A progamma Deutschland-Nederland medegefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), de gemeenten Brüggen en Beesel en door het Rijksdienst Archeologie, Cultuur en Monumenten. Het werd begeleid door het programmamanagement van de euregio rijn-maas-noord.


activiteiten