Natuurbrandpreventie

Foto's: E. de Hullu, F. Heinen, M. Schröder

Het project heeft tot doel de Nederlands-Duitse samenwerking ter voorkoming en bestrijding van brand in bos- en natuurgebieden te verbeteren en verder te ontwikkelen. Hierdoor zullen grensoverschrijdend gevaren beter worden bestreden en worden Nederlandse en Duitse kennis en ervaringen met elkaar gedeeld.
Kijk hier voor de projectwebsitewww.nbb-vrln.eu


Branden in natuurgebieden en bossen kunnen een grote impact hebben op natuur, bewoners en toerisme/recreatie. Naar aanleiding van een natuurbrand in 2010 in Nederland is men begonnen met plannen om de risico’s en mogelijke gevolgen van onbeheersbare natuurbranden te verminderen en de samenwerking tussen brandweren en gebiedsbeheerders concreter op te pakken.
Vanwege de ligging van de Nederlandse Meinweg langs de Duitse grens en de natuur en bossen zich in Duitsland voortzetten, is het noodzakelijk de ervaringen uit het Nederlandse pilootproject voor de grensoverschrijdende Meinweg te implementeren. Naast de Meinweg gelden in Nederland ook het NP de Maasduinen en in Duitsland de natuurgebieden Brachter Wald en Elmpter Schwalmbruch als risicorijke gebied voor natuurbranden. Aangezien door de klimaatsverandering de weersextremen gaan toenemen, zal bij toenemende duur van droogteperioden het risico op natuur- en bosbranden met name in het vroege voorjaar ook toenemen.


MAATREGELS

- Duits-Nederlandse samenwerking en uitwisselen ervaringen en kennis tussen brandweren en natuur-bosbeheerders

- gezamenlijke workshops en bijscholingen

- gemeenschappelijke oefeningen in het grensoverschrijdende gebied

- ontwikkeling van risicobeheersplannen

- uitvoering van preventieve maatregels

- ontwikkeling van een gemeenschappelijk grensoverschrijdende plaatsbepalingssysteem


FINANCIERS
Het project Natuur- en bosbrandpreventie wordt in het kader van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland uitgevoert en met 900.000,00 € mede gefinancierd door de Europese Unie, de Provincie Limburg en het Ministerie WEIMH van het Land Nordrhein-Westfalen.


PROJECTPARTNERS
Biologische Station Krickenbecker Seen - Bosgroep Zuid Nederland - Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette - Gemeenten Beesel, Bergen, Brüggen, Geldern, Gennep, Goch, Kevelaer, Mook en Middelaar, Nettetal, Niederkrüchten, Roerdalen, Roermond, Straelen, Venlo, Wegberg, Wassenberg - NABU Naturschutzstation Haus Wildenrath - Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege - Regionalforstamt Niederrhein, Landesbetrieb Wald und Holz - Staatsbosbeheer Limburg - Stichting Het Limburgs Landschap - Veiligheidsregio Limburg-Noord


Op 15 en 16 februari heeft een workshop met thema “Natuur- en bosbrandpreventie” voor Duitse en Nederlandse brandweermensen en bod- en natuurbeheerders plaats gevonden. 30 mensen namen aan de workshop deel.
Het thema was het voorkomen en de bestrijding van brand in bos- en natuurgebieden.
Tijdens de tweedaagse workshop stond de samenwerking en kennisuitwisseling tussen brandweerkorpsen en natuurbeheerders centraal.
In 2010 verwoestte een enorme natuurbrand op de Strabrechtse Heide bij Eindhoven 450 hectare natuur. Net als de Strabrechtse Heide is de Duits-Nederlandse grensregio een relatief afgelegen natuurgebied. Juist in zo’n gebied is een plan met betrekking tot brandpreventie en brandbestrijding noodzakelijk. In de Duits-Nederlandse grensregio is daarom samenwerking tussen brandweerkorpsen en natuurbeheerders aan weerszijden van de grens nodig. Een goed beheer van een natuurgebied helpt om het risico op brand te verminderen. Dat kan bijvoorbeeld door het planten van de juiste bosformaties of door het aanleggen van brandgangen.
DOWNLOAD VERSLAG


Op 26 oktober 2018 werd samen met de burgemeesters van Gemeente Roerdalen en Stadt Wegberg, Monique de Boer-Beerta en Michael Stock, in het kader van dit project een nieuwe evacuatieroute tussen Roerdalen und Wegberg-Dalheim geopend, die werd gepland en georganiseerd door de Bosgroep Zuid Nederland.
De MERU (Maharishi European Research University) is gelegen midden in de bossen van de Nederlandse Meinweg. Bij een bosbrand met wind uit een westelijke, noordelijke en zuidelijke richting is er alleen een evacuatieroute nar het oosten over de grens naar Wegberg-Dalheim mogelijk. Van hieruit kunnen de geëvacueerden verder worden verplaatst naar mogelijke opvangcentra in Wegberg. Tot voor kort was er hier geen aanrijroute voor reddingsvoertuigen uit Duitsland. Vanwege het grote aantal mensen dat op de MERU verblijft is door de projectgroep besloten om de grensweg zodanig aan te passen, dat deze als evacuatieroute naar Duitsland goed kan functioneren en Nederlandse en Duitse reddingsvoertuigen bij noodgevallen de grens kunnen passeren.


Brandweer woordenboek