P2P project Grensoverschrijdend Netwerk Ruiterroutes

In het People 2 People project onderzoeken we van 1 maart 2020 tot 31 juni 2021 de mogelijkheden om de komende een grensoverschrijdend Ruiterroutenetwerk (RRN) te realiseren binnen het Grenspark Maas-Swalm-Nette. Met zo’n Ruiterroutenetwerk kunnen ruiters ongehinderd de landsgrens over en genieten van het prachtige Grenspark. Een marketing plan voor regionale bedrijven en maneges word opgesteld en invoering van een grensoverschrijdend kwaliteitsmerk worden nader onderzocht. Daartoe wordt overlegd met betrokken partijen, van overheden tot maatschappelijke organisaties en ruiterverenigingen en wordt een marketingplan voorbereid.


Dit leidt tot een uitvoeringsplan waarin de volgende maatregelen zijn voorzien:
- Stimuleren van MKB waar ruiters en hun paarden o.a. kunnen uitrusten, eten en overnachten.
- Publiciteit en marketing om het netwerk onder de aandacht te brengen van gebruikers.
- Invoering kwaliteitsmerk Paarden Welkom.
- Een pilot om te onderzoeken of en hoe gebruikers bij kunnen dragen aan het beheer via de aanschaf van een vignet.
- Realisatie van ca 1.000 km netwerk van gemarkeerde ruiterroutes volgens de nieuwste standaard (opgesteld door KNHS) en verbindingen over de grens.
- Oplossen van knelpunten en drukke plekken door scheiding van recreatieve doelgroepen.
- Opleiding van vrijwilligers voor het beheer en onderhoud van het netwerk.


Het opgestelde uitvoeringsplan vormt de basis voor de aanvraag van een projectsubsidie uit het nieuwe INTERREG VI A programma Deutschland-Nederland 2021-2027. Grenspark Maas-Swalm-Nette is voornemens namens de verschillende projectpartners de aanvraag direct na openstelling van het nieuwe programma in te dienen.

Het P2P project “Grensoverschrijdend Netwerk Ruiterroutes” wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van € 25.000 (50%) uit het INTERREG V A programma Deutschland-Nederland en medegefinancierd door de EU. Projectpartners zijn Grenspark-Maas-Swalm-Nette en zijn deelnemende Nederlandse gemeenten, Routebureau Noord- en Midden-Limburg, Kreis Viersen en de Duitse gemeenten Wachtendonk, Brüggen, Niederkrüchten, Wegberg en Wassenberg.