INTERREG III A Grenspark Maas-Swalm-Nette in the Picture

Foto: Raymond Tilmans

Ontstaan project

Vanaf het begin van de jaren negentig heeft de euregio rijn-maas-noord de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van natuur, landschap, milieueducatie en voorlichting samen met de provincie Limburg, de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen, de regionale en lokale overheden én particuliere organisaties binnen de verschillende INTERREG-programma's krachtig ondersteund.

Binnen het INTERREG I programma werd in 1994 in opdracht van de Kreis Viersen en het toenmalige Gewest Midden-Limburg een grensoverschrijdende visie voor natuur en landschap in het Grenspark (GEB: Grensoverschrijdend Ecologisch Basisplan) ontwikkeld. Als nadere uitwerking daarvan werd vervolgens binnen het INTERREG II-programma de sturing van bezoekers in en rond een aantal natuurgebieden binnen het project "Natuurbelevenis in het internationale Grenspark Maas-Swalm-Nette" gerealiseerd. Op de Groote Heide bij Venlo kon een bezoekerscentrum gebouwd worden. Binnen het door Staatsbosbeheer Regio Limburg - Oost-Brabant en het Duitse Naturpark Swalm-Nette uitgevoerde project "toeristische informatie- en educatiecentra in het Grenspark Maas-Swalm-Nette", ontstonden met het natuurparkcentrum Haus Püllen in Wachtendonk nog een bezoekerscentrum.

Binnen de voornoemde INTERREG-projecten hebben zowel de voormalige gewesten Noord-Limburg en Midden-Limburg en het Duitse Naturpark Schwalm-Nette in de projectcoördinatie een belangrijke rol gespeeld. Om de grensoverschrijdende initiatieven verder uit te bouwen werd in 2002 het Openbaar Lichaam (in Duits Zweckverband) Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette opgericht. Ter versterking van de samenwerking en ter ondersteuning van de voorlichtingsactiviteiten van het nieuwe Grenspark werd het projectvoorstel "Grenspark Maas-Swalm-Nette in the Picture" geformuleerd. Eind april 2003 werd de bevestiging gekregen, dat het project gesubsidieerd werd in het INTERREG III programma van de euregio rijn-maas-noord.


Doel en partners

Doel van het project was de grensoverschrijdende activiteiten met betrekking tot natuur, landschap, recreatie, toerisme en milieueducatie in het Duits-Nederlands Grenspark te ondersteunen en te versterken. Het project liep vanaf oktober 2002 tot en met eind juni 2007.

Binnen het project werkten de volgende partners nauw samen:
Voormalige Regio Noord- en Midden-Limburg (projectaanvrager)
Grenspark Maas-Swalm-Nette (algemene inhoudelijke coördinatie)
Zweckverband Naturpark Schwalm-Nettewww.npsn.de
Staatsbosbeheer Regio Zuidwww.staatsbosbeheer.nl
IVN Consulentschap Limburgwww.ivn-limburg.nl

Daarnaast namen in de verschillende deelprojecten ook de informatie- en bezoekerscentra voor natuur en landschap deel, alsmede afzonderlijke gemeenten.


Het project "Grenspark Maas-Swalm-Nette in the Picture" werd gefinancierd door het EU-programma INTERREG III-A van de euregio rijn-maas-noord, door de deelstaat Nordrhein-Westfalen, de Provincie Limburg, het Naturpark Schwalm-Nette, de Regio Noord- en Midden-Limburg, het Staatsbosbeheer Regio Zuid en de aan het Grenspark Maas-Swalm-Nette deelnemende Nederlandse gemeenten.

Links:
euregiowww.euregio-rmn.de
Provinz Limburgwww.limburg.nl
Deelstaat Nordrhein Westfalen (Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Energiewww.wirtschaft.nrw.de


Inhoud
productie van een tweetal exposities over het Grenspark

realisatie van een grensoverschrijdend netwerk van informatie- en bezoekerscentra voor natuur en landschap in het Grenspark

uitvoering van de jaarlijkse internationale boomplantdag

organisatie van de jaarlijkse Grensparkdag

ontwikkelen van onderwijsprogramma's en cursussen

organisatie en opstellen van het jaarlijks evenementen- en excursieprogramma

vervaardigen van brochures en marketingmaterialen over het Grenspark Maas-Swalm-Nette


Expositie Grenspark

Er werd een expositie vervaardigd in de Nederlandse en Duitse taal over het Grenspark Maas-Swalm-Nette. De inhoud geeft het doel, de betekenis en de kenmerken van het Grenspark weer.


Netwerk informatie- en bezoekerscentra

De doelstelling van dit deelproject was te komen tot een hecht samenwerkingsverband tussen de milieueducatieve informatie- en bezoekerscentra binnen het Grenspark.


Jaarlijkse boomplantdag

De jaarlijkse boomplantdag is een evenement waarbij Nederlandse en Duitse scholieren op verschillende plekken bomen planten. Het is een milieueducatief project, waarbij door de gemeenschappelijke actie de saamhorigheid wordt versterkt.


Organisatie van de jaarlijkse Grensparkdag

Om de regionale identificatie met het Grenspark te versterken werd een jaarlijks Grensparkdag met speciale evenementen met betrekking tot natuur en landschap georganiseerd.


Ontwikkelen van onderwijsprogramma's en cursussen

Binnen dit deelproject werden tweetalige grensoverschrijdende natuur- en milieueducatieve programma's voor basisscholen en voortgezet onderwijs opgezet.


Evenementen- en excursieprogramma

Traditioneel werd jaarlijks een grensoverschrijdend programma van evenementen aan beide kanten van de grens op het gebied van natuur en landschap ontwikkeld en samengesteld. Doel is het bevorderen van de uitwisseling over de grens van Nederlandse en Duitse bezoekers en het aangeven van de grensoverschrijdende samenhang van natuur en landschap in het Grenspark.


Marketingmaterialen Grenspark Maas-Swalm-Nette

Om de bekendheidsgraad van de Nederlands-Duitse samenwerking en de doelstellingen van het Grenspark Maas-Swalm-Nette te verhogen werden doelgroep gericht give aways vervaardigd, die als presentjes zijn verspreid op beurzen en manifestaties.