NL - Vlootbeek, Munningsbos en landgoed Rozendaal

De Vlootbeek heeft haar oorsprong in de Duitse gemeente Heinsberg en heet hier Flutgraben. Vanaf de grens stroomt de Vlootbeek door de gemeente Roerdalen en door de gemeente Maasgouw, waar ze in de Maas uitmondt.

Na gedeeltelijke ontwatering werden in de 17e eeuw de veen- en moerasgebieden in het beekdal verveend. De Vlootbeek is thans geen natuurlijk beeksysteem meer. Zowel de naam in Nederland als in Duitsland duiden op de functie voor het bevloeien van aangrenzende landbouwgronden. Het verloop van de beek werd zodanig aangepast, dat met name de gras- en hooilanden regelmatig en gecontroleerd onder water gezet konden worden. Daardoor ontstond een natuurlijke bemesting en kon de productie op deze vloeivelden toenemen.

Tussen Montfort en St. Odilieënberg ligt het Munningsbos, een voormalig landgoedbos. De Vlootbeek stroomt hier door een duinencomplex. De vegetatie bestaat uit drogere naaldbossen, vochtige eikenbossen, enkele elzenbroekbossen en enkele natte graslanden langs de beek. Binnen dit gebied kunnen alle vijf in Nederland broedende spechtensoorten worden gezien: grote-, middelste- en kleine bonte specht, groene en zwarte specht. Ook komt hier de in Nederland zeldzame kever het vliegend hert voor.

Naast een aantal gebiedjes rond het Munningsbos beheert de Stichting Limburgs Landschap ook het verder stroomafwaarts gelegen landgoed Rozendaal. Hier is het doel door geëigende natuurontwikkelingsprojecten dit gebied weer aantrekkelijk te maken voor hervestiging van de boomkikker vanuit de kernpopulatie in De Doort. Typisch voor het dal van de Vlootbeek is de rust in combinatie met een visueel aantrekkelijk landschap. Tijdens tochten door dit gebied kunnen de voor het cultuurlandschap karakteristieke vogels als de boompieper, grasmus, geelgors, de boomleeuwerik en af en toe de roodborsttapuit worden aangetroffen.

Wandel- en fietsroutes:

Fietsknooppuntenkaart Noord- en Midden Limburg www.vvvmiddenlimburg.nl
2-Landenroute van Aachen naar Nijmegen