NL - Nationaal park De Meinweg

Het ca. 1600 ha grote nationaal park De Meinweg is gelegen ten oosten van Roermond in de gemeente Roerdalen. Het wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Het nationaal park vormt tezamen met de aangrenzende Duitse natuurgebieden Meinweg in de Kreis Heinsberg en Lüsekamp en Boschbeektal in de Kreis Viersen een landschapsecologische eenheid.


Van bijzonder landschappelijk belang zijn de op verschillende hoogtes gelegen terrassen en hun soms steile overgangen (tot 50 m hoogteverschil). Deze zijn ontstaan door de Maas en door de breuken in de aardkorst. Dat de aardkorst nog steeds in beweging is werd tijdens de aardbeving van april 1992 wel erg duidelijk.

De bezoekers treffen in het nationaal park De Meinweg een afwisselend landschap aan, bestaand uit bossen, heiden, beekdalen en afzonderlijke heidevennen. Vele zeldzame en bedreigde vogelsoorten broeden hier, zoals de dodaars, de roodborsttapuit, de zwarte specht, de boomleeuwerik en de nachtzwaluw. Het afwisselende landschap biedt ook dierensoorten als het wildzwijn, het ree, de vos, de bunzing, de steenmarter en het hermelijn een optimaal biotoop.

Het nationaal park is met het aangrenzende Duitse natuurgebied Lüsekamp en Boschbeektal nog de enige plek in de Kreis Viersen en de provincie Limburg, waar nog een levensvatbare populatie van de adder voorkomt. Voor het behoud van de adder is een grensoverschrijdend soortbeschermingsplan opgesteld en worden de beheersmaatregelen thans uitgevoerd.


Wandel- en fietsroutes:
Fietsknooppuntenkaart Noord- en Midden Limburg www.vvvmiddenlimburg.nl
2-Landenroute van Aken naar Nijmegen

Verdere informatie:
NL www.nationaal-parkdemeinweg.nl
D/NL www.npr-meinweg.eu

verdere nationale parken in Limburg:
Nationaal park De Maasduinen www.nationaal-parkdemaasduinen.nl
Nationaal park De Groote Peel www.nationaal-parkdegrootepeel.nl