NL - Jammerdal

Het gebied het Jammerdal ligt ten zuidoosten van de stad Venlo en vormt de overgang van het het hoogterras naar het lager gelegen Maasterras. De Stichting Limburgs Landschap is eigenares en beheerster van meerdere percelen in het Jammerdal.
Al sinds de Romeinse tijd wordt in dit gebied klei gewonnen. De daaruit ontstane tichelgaten zijn thans van belang voor amfibieën en libellen.


Het hogere terras bestaat vooral uit gemengde bossen van naald- en loofhoutsoorten. Binnen het laagterras vinden we volkstuinen en paardenweiden. Het hoogterras, waarin zich het dal van de Molenbeek bevindt, is soortenrijker dan het laagterras. Naast de gemengde bossen groeien hier varens en buitengewoon veel mossen en paddenstoelen. Binnen de Jammerdaalsche en Ulingsheide zijn nog kleine heideterreintjes aanwezig waar de zandhagedis en de boomleeuwerik kunnen worden aangetroffen. Onder langs de terraskant bevinden zich een aantal kwelgebiedjes. Hier vinden we elzenbroekbossen met moeraszegge en gele lis. Wilgenstruwelen bieden de Nachtegaal hier een broedplaats. Verder broeden in het gebied talrijke broedvogels. Ook worden regelmatig de vos, het ree en de das aangetroffen. Het gebied Jammerdal is een uiterst belangrijke verbinding binnen de robuuste verbinding tussen enerzijds de Brachter- en Brüggenerbossen en anderzijds de Groote Heide/Krickenbecker Seen. Om deze functie bij de aanleg van de A 74 overeind te houden is er als compensatiemaatregel een faunapassage gebouwd.

Wandel- en fietsroutes:
Fietsknooppuntenkaart Noord- en Midden Limburg www.vvvmiddenlimburg.nl

Verdere Informatie:
www.jaomerdal.nl
www.limburgs-landschap.nl/gebieden/onderste-en-bovenste-molen-jammerdal