NL - Groote Heide

Het 247 ha grote natuurgebied de Groote Heide ligt in de gemeente Venlo tussen de stad Venlo en de grens. Aan de Duitse kant sluit het gebied aan op de bos- en waterrijke natuurgebieden rond de Krickenbecker Seen in Nettetal. De Groote Heide kent een afwisselende landschap bestaande uit heidevegetaties, akkers, graslanden en heischrale graslanden. In het zuiden bevinden zich naaldbossen en gemengde bossen.


Het gebied is meerdere eeuwen landbouwkundig gebruikt (vooral als weidegebeid voor schapen). Tijdens de 2e wereldoorlog diende het gebied met een uitgebreid systeem van start- en landingsbanen als militair vliegveld. Ook na de oorlog werd het gebied verder als militair gebied gebruikt en was het grotendeels niet toegankelijk. Daardoor bleef het open karakter van de Groote Heide gehandhaafd. Na het definitieve vertrek van de militairen werd het gebied als natuurgebied aangewezen en werd het door de gemeente Venlo aan de Stichting Limburgs Landschap in erfpacht overgedragen. Het huidige beheer is vooral gericht op het behoud van de voor de heidevegetaties en heischrale graslanden kenmerkende flora en fauna. De Groote Heide is het enige nog aanwezige heidegebied van het voormalige grensoverschrijdende weidse heidelandschap in de grensstreek Venlo/Nettetal uit de tijd van Napoleon. In tegenstelling tot de Groote Heide werden de heidevelden op de Duitse kant allen bebost. Slechts de namen zoals de Hinsbecker-, Venloer-, Heronger-, Leuther- en Plankenheide herinneren hier nog aan het eertijdse gebruik.


De Groote Heide heeft ook een belangrijke functie als recreatiegebied. Bovendien bevindt zich op de Groote Heide nog een zweefvliegclub.

Van bijzonder belang is de aanwezigheid van enkele groeiplaatsen van de in Nederland uiterst zeldzame Rode dopheide. Voor de roodborsttapuit, de geelgors en de boomleeuwerik is het gebied van belang als broedplaats. Het gebied is ook een belangrijk leefgebied voor de zandhagedis.


Cultuurhistorisch interessant zijn de landweren en oefenwallen die nog uit tijd van de Venlose Huzaren stammen.
In het bezoekerscentrum Groote Heide aan de Hinsbeckerweg kunnen bezoekers verdere informatie en suggesties vinden voor het verblijf op het gelijknamige natuurgebied.


Wandel- en fietsroutes:
Fietsknooppuntenkaart Noord- en Midden Limburg www.vvvmiddenlimburg.nl
2-Landenroute van Aachen naar Nijmegen
Herrensitzroute

Verdere informatie:
www.limburgs-landschap.nl/gebieden/groote-heide