NL - De Doort

Het natuurgebied De Doort is gelegen in de gemeente Echt-Susteren. De Doort is een loofbosrijk gebied. Door de kleinschalige kleiwinning in het verleden ontstonden meerdere poelen en plasjes. Daardoor ontwikkelde het gebied zich tot een Eldorado voor amfibieën, met name voor de boomkikker. Ook in Limburg was de boomkikker bijna uitgestorven. Door de uitvoering van verschillende beheersmaatregelen kon de populatie in de afgelopen jaren gered worden. Meerdere plasjes en poelen en de aanwezigheid van structuur- en soortenrijke bosranden, waar de insecten de boomkikkers zo in de mond lopen, vormen een uitstekend biotoop. Van hieruit kunnen de overige geschikte plekken in het Grenspark door de boomkikker weer opnieuw worden gekoloniseerd.


De variatie aan elzen- en wilgenbossen, hooilanden en door paarden en runderen extensief beweid grasland, bieden de bezoeker een boeiend landschap in een zeer rustige omgeving.
Naast reeën en hazen komen hier een groot aantal vogelsoorten voor, zoals de nachtegaal, de grasmus en de bosrietzanger. De Doort is verder van belang als leefgebied voor vele libellensoorten.

Wandel- en fietsroutes:

Fietsknooppuntenkaart Noord- en Midden Limburg www.vvvmiddenlimburg.nl