NL - Annendaals Bosch en Haeselaarsbroek

Het Annendaals Bosch ligt in de gemeente Echt-Susteren tussen de buurtschappen Mariahoop en Posterholt. Het gebied is genoemd naar het voormalige kasteel, dat zich hier bevond en waarvan alleen nog restanten over zijn.

Het gebied ligt op de overgang van het Maasdal naar de hoger gelegen terrassen die door de Rijn zijn opgeworpen. Op de hogere gronden werden vooral grove dennen aangeplant ten behoeve van de productie van mijnhout. Sinds de jaren 50 wordt het Annendaals Bosch beheerd door Staatbosbeheer. Het productiebos wordt omgevormd naar gemengd bos door de aanplant van inheemse boomsoorten, zoals eiken en beuken. Tegelijkertijd wordt de integratie met de functies voor de recreatie en het natuurbehoud nagestreefd.

Dit gebied is vooral van belang voor broedende roofvogels en vogels van de overgangen naar het agrarische cultuurlandschap, zoals de boomleeuwerik, de boompieper en de geelgors. In het gebied zijn vaak reeën te zien en soms komen de everzwijnen vanuit Duitsland hier de grens over.


Ook het Haeselaarsbroek ligt in de gemeente Echt-Susteren, ten oosten van Echt en ten westen van het Duitse Waldfeucht. Het gebied is grotendeels direct onder langs de terraskant gelegen in een voormalig bed van de Maas. De moerassen en kwelgebieden die hier honderd jaar geleden nog aanwezig waren met een destijds voor Limburg unieke flora en fauna zijn ca. 100 jaar geleden drooggelegd. Het gebied werd daarna vooral agrarisch en bosbouwkundig gebruikt.

Reeds meer dan tien jaar geleden werd o.a. in opdracht van de gemeente Echt-Susteren begonnen met het uitvoeren van natuurontwikkelingsprojecten. Zo werden in het gebied door de Stichting IKL meer dan 20 poelen aangelegd. Als positief resultaat daarvan kon de boomkikker zich intussen in dit gebied weer hervestigen.

In het eigenlijke en slechts 20 ha grote natuurgebied Haeselaarsbroek zijn de hydrologische omstandigheden thans zo verbeterd, dat het een van de meest waardevolle libellengebieden van Nederland is. Meer dan de helft van de Nederlandse libellensoorten zijn hier aangetroffen. Direct aangrenzend in het Duitse Selfkant in de Kreis Heinsberg bevindt zich het natuurgebied Im Eiländchen. Beide gebieden zijn van groot belang voor amfibieën.
Het Annendaals Bosch, het Haeselaarsbroek en hun omringende cultuurlandschappen nodigen tot wandelen en fietsen uit.

Wandel- en fietsroutes:

Fietsknooppuntenkaart Noord- en Midden Limburg www.vvvmiddenlimburg.nl