D - Schwalmtal

In het Duitse deel van het beekdal van de Swalm bevinden zich waardevolle natuurgebieden: Radeveekers Bruch, Lüttelforster Bruch, Tantelbruch, Schwalmbruch, Mühlenbach- en Knippertzbachtal.


In het Raderveekes en Lütteforster Bruch treffen we vooral oudere elzenbroekbossen aan. Hier stroomt de Swalm nog als een vrij meanderende beek door de broekbossen. Naast de broekbossen is het gebied interessant vanwege de zeggenvegetaties. Daar waar de oevers hoger liggen bevinden zich overgangen naar eiken-, beuken en berkenbossen. Het beekdal van de Swalm is van belang als broedgebied voor de typische beekdalbewoners zoals de ijsvogel, de grote gele kwikstaart en de waterral. Van belang is ook het voorkomen van de kamsalamander. Cultuurhistorisch interessant zijn de verschillende watermolens, met name in het natuurgebied Raderveekes Bruch met de Bremptermolen, de Radermolen, de Pannenmolen en de Lüttelforstermolen.


Het natuurgebied Tantelbruch ligt in het beekdal van de Kranenbach, een zijbeek van de Swalm. Kenmerkend voor dit gebied is de zichbare overgang van het beekdal met zijn broekbossen en moerassen naar de hoger gelegen eiken- en beukenbossen.
De Mühlenbach en de Knippertsbach zijn twee meanderende zijbeken van de Swalm. Naast broekbossen en zeggenvegetaties komen hier o.a. dotterbloem, goudveil en gele lis voor.


De volgende wandelpaden en fietsroutes lopen door de gebieden:

Niederrheinroute www.niederrheinroute.de
Fietskaart Kreis Heinsberg (met fietsknooppuntennetwerk) www.heinsberger-tourist-service.de
Fietskaart Kreis www.niederrhein-tourimus.de
Wegberger Mühlentour www.wegbergermuehlentour.de
in de buurt liggen de Premiumwandelroutes
Birgeler Urwald www.wa-wa-we.nl/nl/routes/birgeler-urwald/index.html
Schwalmbruch www.wa-wa-we.nl/nl/routes/schwalmbruch/index.html

Verdere Informatie:
www.nabu-wildenrath.de
www.bsks.de


Activiteiten