D - Lüsekamp und Boschbeektal

Het ca. 250 ha grote natuurgebied Lüsekamp und Boschbeektal is gelegen bij Roermond over de grens in de gemeente Niederkrüchten in de Kreis Viersen. Het natuurgebied grenst direct aan het Nationaalpark De Meinweg in Nederland.


Voor het deelgebied Lüsekamp is de overgang van het hoger gelegen hoogterras met zijn droge beuken- en dennenbossen naar de kwelgebieden onder langs de terrasrand typerend. Naast de berkenbroekbossen en gagelmoerassen bevinden zich langs de terrasrand heischrale graslanden en vochtige heiden. De open vegetaties worden door een kudde veenschapen kort gehouden.


Het dal van de Boschbeek is eveneens gekarakteriseerd door de overgang van hoger en droger naar lager en nat. Met de voortdurende verandering van de loop van de Boschbeek verandert ook de grens tussen Nederland en Duitsland, daar de grens precies in het midden van de Boschbeek ligt.


Foto: Biologische Station Krickenbecker Seen

In beide deelgebieden van het natuurgebied bevinden zich grotere complexen van gagelveenmoerassen waar Roodborsttapuiten en Blauwborsten broeden. In het natuurgebied Lüsekamp und Boschbeek en het aangrenzende Nationaalpark De Meinweg bevindt zich de grootste adderpopulatie langs de gehele Nederlands-Duitse grens. Het gebied beherbergt verder dassen en wilde zwijnen. Als gevolg van de vele beheers- en natuuronwikkelingsprojecten kon het gebied in de afgelopen decades sterk aan natuurwetenschappelijke betekenis toenemen.


De volgende wandelpaden en fietsroutes lopen door het gebied:

NiederRheinroute www.niederrheinroute.de
2-Landen Route van Aachen naar Nijmegen
Fietskaart Kreis Viersen www.niederrhein-tourismus.de
Premiumwandelroute Meinvennen www.wa-wa-we.nl/nl/routes/meinvennen/index.html

Verdere informatie:
www.bsks.de