D - Krickenbecker Seen

Het natuurgebied Krickenbecker Seen is één van de oudste en grootste natuurgebieden in Nordrhein-Westfalen. Het natuurgebied is gelegen tenj oosten van Venlo in de gemeenten Grefrath en Nettetal in de Kreis Viersen en in de gemeenten Straelen en Wachtendonk in de Kreis Kleve. De oppervlakte van het gebied is ca. 1170 ha.


Kenmerkend voor het gebied zijn de vier plassen die in vorm van een klaverblad rondom kasteel Krickenbeck liggen. De wateroppervlakte van de tot drie meter diepe plassen bedraagt ongeveer 180 ha. De plassen zijn vanaf de 16e tot in de 19e eeuw door vervening ontstaan. De plassen liggen in het dal van het riviertje de Nette, dat ook nu nog door het gebied stroomt. Cultuurhistorisch interessant is de aanwezigheid van gedeeltes van de gegraven bedding van de Noordervaart uit de tijd van Napoleon, die de Maas bij Venlo met de Rijn bij Neuss moest verbinden. In het voorjaar en de zomer is de Noordervaart geel van de bloeiende Dotterbloemen en Gele Lis. Van Europese betekenis zijn de elzenbroekbossen, die tot de grootste en belangrijkste broekbossen in Nordrhein-Westfalen worden gerekend. Kenmerkend voor het natuurgebied zijn verder de verlandingszones langs de oevers van de plassen. Hier komt o.a. de zeldzame Galigaan voor.


In de elzenbroekbossen bevindt zich de grootste broedkolonie van de Blauwe Reiger in Nordrhein-Westfalen. Verder zijn de plassen van belang als overwinteringsplaats en doortrekgebied voor watervogels, zoals de Grote Zaagbek en verschillende eendensoorten. Als broedgebied is het gebied van belang voor rietvogels als de Waterral en de Kleine Karekiet en de verschillende vogelsoorten van bossen. Door de aanwezigheid van vochtige graslanden, plassen en poelen is het gebied ook van groot belang voor amfibieën. In het kader van het Interreg II-programma van de euregio rein-maas-noord ‚Natuurbelevenisgebieden in het Grenspark Maas-Swalm-Nette’ zijn hier wandelroutes en uitkijkpunten aangelegd (ligging op gebiedskaarten ter plekke of overzichtskaarten in het bezoekerscentrum Krickenbecker Seen).


De volgende wandelpaden en fietsroutes lopen door het gebied:

Niederrheinroute www.niederrheinroute.de
Fietskaart Kreis Viersen www.niederrhein-tourismus.de
2-Landen-Route van Aken naar Nijmegen
Euroga-fietsroute
Herrensitz-Route
Premiumwandelroute Nette Seen www.wa-wa-we.nl/nl/routes/nette-seen/index.html

Verdere informatie:
www.bsks.de


Activiteiten