D - Heidemoore

In het Grensgebied tussen de grens bij Tegelen en Kaldenkirchen in het noorden en Bracht in het zuiden bevindt zich binnen de gemeenten Brüggen en Nettetal in de Kreis Viersen het beschermde natuurgebied Heidemoore. In het zuiden sluit het natuurgebied direct aan op het natuurgebied Brachter Wald.


Door de aanwezigheid van ondoorlatende leemlagen dicht aan de oppervlakte ontstonden hier uitsluitend door regenwater gevoed hoogveen en heidevennen. Ook al is door de kleinschalige turfwinning in het verleden de oorspronkelijke hoogveenvegetatie grotendeels verdwenen vinden we nog steeds karakteristieke planten en dieren. De heidevennen liggen als eilandjes in het vooral uit dennenbos bestaande boscomplex langs de grens.


In de randzones van de heidevennen werden in het verleden vlaskuilen aangelegd voor het rotten van de vlasstengels voor de winning van linnen. Na beëindiging van deze activiteit ontstonden hieruit belangrijke poelen voor libellen en amfibieën. Nadat in de laatste jaren heidevennen werden opgeschoond, nam de natuurwetenschappelijke betekenis verder toe. Thans bevindt zich hier één van de grootste heikikkerpopulaties van het land Nordrhein-Westfalen. Verdere karakteristieke soorten zijn Dodaars en plantensoorten als Blaasjeskruid, Snavelbiezen, Veenbes en Zonnedauw. In het kader van het Interreg II-programma van de euregio rein-maas-noord ‚Natuurbelevenisgebieden in het Grenspark Maas-Swalm-Nette’ zijn hier wandelroutes en uitkijkpunten aangelegd (ligging op gebiedskaarten ter plekke).


De volgende wandelpaden en fietsroutes lopen door het gebied:

NiederRheinroute www.niederrheinroute.de
Fietskaart Kreis Viersen www.niederrhein-tourismus.de
Premiumwandelroute Galgenvenn www.wa-wa-we.nl/nl/routes/galgenvenn/index.html

Verdere informatie:
www.bsks.de