D - Grasheide - Mülhausener Benden

Het beschermd natuurgebied Grasheide - Mülhausener Benden in het dal van de Niers is gelegen ten zuiden van de snelweg A 40 in de gemeente Grefrath in de Kreis Viersen, tussen Grefrath in het zuiden en de weg K 12 in het noorden, Vinkrath in het westen en het stadje Kempen in het oosten.


Het natuurgebied heeft als gevolg van het agrarische gebruik nog de kenmerken van een voor het Niersdal typisch kleinschalig agrarisch cultuurlandschap.


Afwisselend bevinden zich hier droge tot vochtige natte hooi - en weilanden met kleinere complexen van riet, zegges en bosjes. Het gebied heeft een bijzondere functie voor sprinkhanen, krekels en libellen. Het gebied is verder een belangrijke overwinteringsplaats voor vogels, zoals het waterhoentje, dodaars en waterpieper. Karakteristiek is het voorkomen van de grasmus als typische vertegenwoordiger van het kleinschalig en extensief gebruikte cultuurlandschap. Door middel van grondaankoop en uitvoering van verschillende beheers- en natuurontwikkelingsmaatregelen konden zich meerdere soorten weer uitbreiden. Zo keerde de afgelopen jaren ook hier de Roodborsttapuit weer terug als broedvogel.


Cultuurhistorisch interessant is de hier aanwezige motte (kunsmatig verhoogde vestigingsplaats) als relict van één van de eerste bewoningsvormen in het beekdal van de Niers.


Vesting zoals die hier in de middeleeuwen aanwezig was.


De volgende wandelpaden en fietsroutes lopen door het gebied:

NiederRheinroute www.niederrheinroute.de
Fietskaart Kreis Viersen www.niederrhein-tourismus.de

Verdere informatie:
www.bsks.de