D - Elmpter Schwalmbruch

Het 286 ha grote beschermde natuurgebied Elmpter Schwalmbruch is gelegen binnen de gemeente Niederkrüchten in de Kreis Viersen, ten zuiden van de provinciale weg L 373 van Swalmen naar Brüggen. In het centrum bevindt zich het gelijknamige natuurbelevenisgebied met gemarkeerde wandelpaden en een uitkijktoren. Het in het dal van de Swalm gelegen natuurgebied is in het westen begrensd door de staatsgrens in en het oosten door het vakantiedorp Venekoten.


In het centrum bevindt zich een 65 ha groot veenmoeras. Dit is het enige restant van de vroegere wijd verspreide veenmoerassen in het dal van de Swalm. Kenmerkend voor de veenmoerassen zijn de welriekende Gagelstruiken en de vochtige heidevegetaties met Wolgras en Beenbreek. Hier bevinden zich de broedplaatsen van de zeldzame Blauwborst en de Waterral.


Op de overgang naar het veel drogere hoogterras is het grootste Jeneverbesstruweel van de Niederrhein gelegen. Hier kan de kudde van heideschapen bij het beheren van de heide worden gezien. Binnen de drogere heide bevinden zich de broedplaatsen van de Roodborsttapuit en de Boomleeuwerik en kan de Gladde Slang worden aangetroffen. Het beschermd natuurgebied Elmpter Schwalmbruch is een van de rijkste en belangrijkste gebieden voor amfibieën en libellen langs de Nederlands-Duitse grens. In het kader van het proefproject ‘inrichting van natuurbelevenisgebieden’ van de deelstaat Nordrhein Westfalen zijn hier wandelroutes en uitkijkpunten aangelegd (ligging op gebiedskaarten ter plekke).


De volgende wandelpaden en fietsroutes lopen door het gebied:

NiederRheinroute www.niederrheinroute.de
Euroga-fietsroute
Fietskaart Kreis Viersen www.niederrhein-tourismus.de
Premiumwandelroute Schwalmbruch www.wa-wa-we.nl/nl/routes/schwalmbruch/index.html

Verdere informatie:
www.bsks.de