D - Brachter Wald

Het natuurgebied Brachter Wald is gelegen in de gemeente Brüggen in Kreis Viersen, ten zuidwesten van Kaldenkirchen en ten noorden van de provinciale weg L 373 van Swalmen naar Brüggen.


Tot het midden van de negentiger jaren van de vorige eeuw was dit ca. 1250 ha grote gebied in militair gebruik voor de opslag van munitie. Dit grootste munitiedepot van West-Europa werd nadat de militairen vertrokken waren, in 1997 aangewezen als beschermd natuurgebied. Vanwege de hoge natuurwetenschappelijke waarden heeft de Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- en Kulturpflege 850 ha aangekocht. Een kwart van het gebied bestaat als gevolg van het militair gebruik uit open heidevegetaties en heischrale graslanden. De rest bestaat uit bossen, voornamelijk van de Grove Den. Binnen het natuurgebied bevinden zich nog een aantal vindplaatsen van de Rode Dopheide. Deze soort komt in geheel Duitsland uitsluitend in de Kreis Viersen voor. Verder is het gebied van Europees belang door de unieke populaties van de Boomleeuwerik en de Nachtzwaluw.


Binnen het omheinde gebied bevindt zich bovendien de enige damwildpopulatie in het Grenspark. De in het gebied aanwezige uitgezette wandel- en fietsroutes met een lengte van 32 km kunnen vanaf zes ingangen worden bereikt.

Foto: P. Wijnands


De volgende wandelpaden en fietsroutes lopen door het gebied:

NiederRheinroute www.niederrheinroute.de
Fietskaart Kreis Viersen www.niederrhein-tourismus.de
in de buurt ligt Premiumwandelroute Schwalmbruch www.wa-wa-we.nl/nl/routes/schwalmbruch/index.html

Verder informatie:
www.bsks.de

Wandelkaart (pdf):
http://www.bsks.de/pics/depotwege.gif